Informasjon om opprettelse av felles konto

joint-account

Når man blir samboere for første gang, så blir det nødvendig å dele på utgiftene. Selv om inntektene eventuelt er ujevnt fordelt, så er det viktig at begge parter bidrar til husholdningen – og da spesielt til nedbetaling av gjeld hvis man har kjøpt sammen. Dette fordi begge parter vil ønske å eie like mye i boligen dersom man skulle flytte fra hverandre i fremtiden. En felles konto er den beste måten å sørge for at begge bidrar like mye til fellesutgiftene.

Slik oppretter du en felles konto

En felles konto er egentlig bare en helt vanlig bankkonto, der man gir muligheten til at en annen bruker (les: samboren) disponerer kontoen. De fleste banker lar deg selv opprette en ny konto i nettbanken, og lar deg deretter sette en «disponent» til kontoen. Dette tar bare noen få minutter, og er også kostnadsfritt i de fleste banker.

Dersom dere ønsker det, så kan man også bestille et bankkort til denne kontoen. Da kan begge to bruke kortet til å handle matvarer, fylle bensin og andre utgifter som er «felles». Men først og fremst anbefaler vi at man legger inn faste trekk som forsikringer, gjeld og så videre på denne kontoen.

https://youtu.be/HARx1mo5PdM

Hvorfor bør man ha felles konto?

Ved å ha en felles konto sørger du for at begge parter bidrar like mye til felleskostnadene. Her kan man automatisk legge inn trekk som forsikring, gjeld, internett, strøm og så videre fra felleskontoen, og på denne måten får man en god oversikt over hvor mye ting faktisk koster. Det som er viktig da er at begge parter husker å overføre penger til denne kontoen hver eneste måned når lønna tikker inn. Her kan man legge inn et fast trekk i nettbanken, som automatisk fører over en viss del av lønna til felleskontoen.

Hvor mye trenger man på en felles konto?

For å finne ut hvor mye penger begge parter må sette inn på felleskontoen for at det skal være nok til alle regninger, så må man sette seg opp et budsjett. Der fører man inn alle faste utgifter, både de man har månedlig og årlig. Med det mener vi at man tar med både strømregning og husleie, i tillegg til årlige regninger som NRK‐lisens og årsavgift på bil. På denne måten så vil man alltid ha nok penger på felleskontoen til å dekke de regningene som kommer, og man får en forutsigbar økonomi.